Igisirikare c’uburundi ngo kibuze uburyo ahandi ho cohiganiwe amasoko ya Leta muvy’inyubako nk’ayandi mashirahamwe.

0
Imiriyoni zirenga 2 z’amadolari y’abanyamerika,ni bwo buryo bukenewe kugira igisata kijejwe inyubako mu gisirikare c’u Burundi (Régie Militaire de Construction RMC) gishobore guhiganirwa amasoko ya Leta nk’ayandi mashirahamwe y’inyubako.
Mu ruganda rwo guhanahana ivyiyumviro kuri uyu wa kabiri, colonel Jonas Nshimirimana arongoye umurwi nshingwantwaro muri ico gisata, avuga ko hakenewe kujaho urwego ruhuza amashirahamwe y’ubwubatsi.
Charles Nizigiyimana ajejwe gutunganya uburaro mu bushikiranganji bujejwe inyubako, abona ko ibisabwa na RMC bikenewe kandi ko vyofasha mw’iterambere ry’igihugu.
Peut être une image de plein air
Bamwe baribaza nimba igisirikare coba gishoboye ivyo bikorwa bijanye nivy’inyubako, ariko amakuru twaronse n’uko n’igitarurwa co ku murago kwibarabara rya Bujumbura Bubanza coba casanuwe vy’agateganyo na RMC kandi n’ibindi bizobandanya bibomoka abo basirikare banonosoye iv’inyubako aribo bazobandanya babisanura.