UBM News ads
Wednesday, February 21, 2024
No menu items!
UBM News ads

Igisata c’uburimyi n’ubworozi nico conyene kizoza kiraronswa ingurane n’ibanki BRB.

Kuva ubu nta gisata na kimwe c’ubutunzi bw’igihugu kizosubira kuronswa ingurane y’ibanki nkuru y’igihugu , BRB kiretse igisata c’uburimyi n’ubworozi gusa. Iyo n’imwe mu ngingo yafashwe ivy’imfatakibanza n’ibanki nkuru y’igihugu BRB mu ngingo zigamije gucungera ifaranga ry’agaciro mu Burundi.

Mu kiganiro yahaye kuri uyu wa gatanu abanditsi n’abamenyeshamakuru , Dieudonné Murengerantwari arongoye ibanki BRB aravuga ingingo zafashwe kugira habe icungerwa ryiza ry’agaciro k’ifaranga ry’uburundi hamwe n’ivyivunjwa ry’amafaranga mvamakungu hisunzwe ibihe vya none:
“Ubwa mbere, Ingero zitandukanye zahora zikoreshwa n’amabanki y’ubudandaji mu kudandaza amafaranga mvamakungu zifatiye aho ayo mafaranga yaturutse , zirahagaritswe. Kuva ubu amabanki y’ubudandaji azohora akoresha urugero rutarenga ibice bibiri kw’ijana hongeweko ama komisiyo , urwo rugero ntiruzorenga ibice bitanu kw’ijana.Ubwa kabiri, Ibanki BRB irahagaritse ivy’agateganyo ingingo yo kuronsa ingurane ku giciro kitavuna ibisata vyashizwe imbere kiretse mu bisata vy’uburimyi n’ubworozi”

RELATED ARTICLES
UBM News ads
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments