Ibitigiri vyabiyandikishije kuzotora birenga ibice 112 kw’ijana,haramakenga biteye ?

0

Umurwi w’igihugu wigenga ujejwe gutunganya amatora mu gihugu CENI (Commission Electorale Nationale Independante) umenyeshako abantu bose biyandikishije kugira bazokwitabe amatora yo kwemeza canke guhakana ibwirizwa shingiro ryimirije bose bangana 5.008.742.

Umukuru wa CENI Pierre Claver NDAYICARIYE yamenyesheje ko igitigiri c’abiyindakishije hagati mu gihugu bangana 4.987.871 bagizwe n’abagabo 2.371.775 hamwe n’abagore 2.616.096 mu gihe abategekanywa bangana 4.452.679.

Ko abiyandikishije barenze k’urugero rwo hejuru abri bategekanijwe,vyoba vyatumwe n’iki?

Muri CENI bavuga ko icatumye abantu bitabira ku bwinshi iyandikwa vyatumwe n’ihimiriza ryakozwe n’abajejwe intwaro,abakuru b’imigambwe,aamashengero atandukanye hamwe n’amashirahamwe adaharanira inyungu za poritike.

Abiyandikishirije aho Uburundi bufise ubuserukizi bose banagana 7.284 mu abiyandikishirije mu gihugu ca Centre Afrique ari 782 naho mu gihugu ca Somariya hiyandikisha 4.805.

Abantu bose biyandikishije baba abari hagati mu gihugu canke hanze y’igihugu aho Uburundi bufise ubuserukizi basabwa kubika neza agapupuro baronkejwe kugira kazobafashe kwiraba kuntonde z’abanditswe hamwe no kuronswa ikarata itanga uburenganzira bwo kwitaba amatora.

Umurwi CENI ugiye kuja mu bikorwa bidasanzwe vyo gutunganya mu myaka ibiri ikurikirana amatora yo kwemeza canke guhakana ibwirizwa shingiro uyu mwaka wa 2018 hamwe n’amatora rusangi yo mu mwaka wa 2020.