Ibitigiri vy-abanduye Covid-19 mu Burundi vyaraye biduze ku rugero rutari rumenyerewe.

0

Ibitigiri vy-abanduye Covid-19 vyaraye bitowe ku rugero rutari bwaboneke mu Burundi kuva ico kiza kivuzwe ko camaze gushika mu gihugu. Biri mu cegeranyo c-umushikiranganji w-amagara y-abantu hamwe no kurwanya SIDA caraye gishizwe ahabona kuri uyu wa gatanu . Igice kinini c-abatowe uwo mugera akaba ari abo hagati mu gihugu. Gushika ubu, ibitaro bikaba bisa nivyarengewe kubera ubwinshi bw-abarwayi.Burundi starts taking COVID-19 seriously, begins screening

Mu kiringo c-amasaha 72 gusa, Abantu 127 nibo basanganywe akaranga k-umugera wa Covid-19 inyuma y-ibipimo vyakozwe kuri uyu wa  gatanu. Mw-itangazo ryaraye rishizwe ahabona n-ubushikiranganji bw-amagara y-abantu, bumenyesha ko ivyo biharuro bitari bwigere biboneka mu Burundi kuva ico kiza kimenyekanye ko cashitse mu gihugu.

Muri abo 127 baraye batowe, Ico cegeranyo cerekana ko abantu 112 ni abapimwe mu burere bw-ubuvuzi bugera kuri 6, ubwo nabwo bukaba busanzwe bupima uwo mugera hagati mu gihugu. Ibihaye vyibonekeza, nuko uwo mugera uhaye urandagata cane mu burere bw-ubuvuzi bwo hagati mu gihugu. Ivyo bikabonekera mu bitigiri vy-abanduye ako karanda hagati mu gihugu aho biri hejuru cane gusumba igisagara ca Bujumbura. Nko mu ntara ya Ngozi , muri komine Kiremba, mu kiringo c-amasaha 72, abanduye Covid-19 bari k-urugero rwa 46% Nk-uko biri mw-ico cegeranyo c-ubushikiranganji bw-amagara y-abantu. Amakuru ava i Kiremba, n-uko n-ibitaro biza vyararengewe kuko buri musi hatorwa abantu 100 banduye uwo mugera. No mu ntara ya Kirundo nikwo k-uku aho muri kino gihe abarwayi ba Corona vyabaye ngombwa ko babashira kw-ishure ryisumbuye ry-uburaro ry-I Kanyinya.