Ibihuha ni vyinshi ku bagwaye ingwara ya coronavirus m’Uburundi

0

Kumbuga ngurukana bumenyi hariko haraca amakuru avuga ko m’Uburundi abagwayi bane boba bitavye Imana mu bitaro vy’abasirikare vyo mu Kamenge. Bikavugwa kandi ko n’umukuru w’Inama nshingamateka nawene ari ku musego biturutse kur’iyo ngwara ya coronavirus yugarije isi yose.

Ayandi makuru nayo akavuga ko umupfasoni w’umukuru w’igihugu nawene yajanywe mu gihugu ca Kenya kwivuza iyo ngwara ibuza umuntu guhema harimwo n’ubushuhe. Abantu nabo bakaguma barungika ubutumwa ku mbuga ngurukana bumenyi bavuga imiti itandukanye yoshobora kuvura no gukinga iyo ngwara ya coronavirus.

Ayo makuru rero akaba atarabeshuzwa n’ubushikiranganji bw’amagara y’abantu benshi bagiriza kutitaba kukamo baba batewe n’abagwayi bibonyeko ibimenyesto vya coronavirus. Inumero za telephone zatanzwe nyinshi zikaba zititaba. Ubwo bushikirangani bw’amagara y’abantu bukaba butaratanga inkuru zikwiye kurabo bagwayi bavugwa hamwe no kuriyo miti abantu bifashisha kugira bivure ingwara ya coronavirus.