Ibihugu Vya Afrika Y’Ubuseruko Bifise Umugambi wo Gukoresha Ifaranga Rimwe.

0

Ishirahamwe ry’Ibihugu vya Afrika y’ubuseruko harimwo n’Uburundi, rirafise umugambi wokuba washitse ku gukoresha ifaranga rimwe mu bihugu vyose bigize akarere gushika mu mwaka wa 2024.

Ibihugu vya Tanzaniya, Kenya na Uganda biriteguriye gushira hamwe amashillingi yabo hama bayashire hamwe n’Amarundi n’amanya Rwanda hama hakore ifaranga rimwe mu bihugu vyose vy’akarere mu myaka indwi iri imbere.

Nkuko Ikinyamakuru co muri Tanzaniya Daily News kibimenyesha, na Sudani y’Ubumanuko ikaba izoheba gukoresha ifaranga ryabo ry’agaciro ari ryo Pound kugira ikoresha iryo faranga rishasha rya EAC( East African Community).

Ku vyigwa aho bigeze n’uko umugambi wo gukoresha ifaranga rimwe( Monetary Union) mu bihugu 6 bigize EAC witezwe mu mwaka wa 2024 aho amafaramga akoreshwa muri ivyo bihugu azoca ahindurwa muri iryo faranga rimwe maze hagashirwaho ibanki nkuru ya EAC ihuza ibihugu vyose vy’akarere( East African Central Bank).

Mugihe abagize ibihugu vya EAC bazoba bakwije “ibisabwa n’amategeko”, hazoheza hajeho umugambi wogushikira iryo terambere maze hashingwe itariki ntabanduka yo gutangura gukoresha iryo faranga rimwe.Hitezwe ko gushika mu mwaka wa 2021 ibihugu vyose vya EAC bizoba vyakwije ibisabwa kugira ngo hakoreshwe iryo faranga rimwe.