Ibibazo mu masomero ya leta biracibonekeza ku bwinshi atagikozwe indero n’ubumenyi birasubira inyuma.

0
Mu ntara ya Cankuzo  amashure amwe amwe yo muri komine Mishiha arafise ingorane zo kubura intebe bivanye n’ibitigiri binini vy’abanyeshure. Hamwe biga bicaye hasi.
Musitanteri w’iyo komine yari yatumyeko,kuri uyu wa 16/04/2021, abakozi ba leta n’imvukira z’iyo komine abibereka biciye ku masanamu ko hariho n’abigira mu mashure ya kera ashaje cane.
Izo mvukira za komine hamwe n’abo bakozi ba leta baciye batangura gutororokanya uburyo buzoshirwa mu kigega co gufasha kugura intebe no gusanura amashure, ico kibazo nyene kikaba cibonekeza no muzindi ntara zitandukanye z’igihugu aho ahakwije intebe usanga habuze abigisha canke ibitabo abanyeshure bigiramwo.