Hagiye kubogozwa uwo wese adatunganiriza abene gihugu uko bikwiriye,bivugwa n’umushikiranganji w’ubutungane Jeanine Nibizi.

0
Umukuru wa sentare y’intango ya komine  Nyarusange, mu ntara ya Gitega, yaraye abogojwe kuri uyu wa 16/04/2021 inyuma y’ibirego vy’abenegihugu k’Umushikiranganji w’Ubutungane, Jeanine Nibizi, aho yari yabagendeye.
Umucamanza wo mur’iyo sentare nyene yagirizwa kurya ibiturire yaciye yugururirwa dosiye. Umushikiranganji w’Ubutungane yaciye ategeka ko ibiro vya Sentare y’intango mur’iyo komine vyugarwa gushika kur’uyu wa mbere. Uwurongoye sentare isubiramwo imanza hamwe n’uwutwara Sentare nkuru ya Gitega nabo basabwe kumara indwi yose bakorera mur’iyo komine dosiye zose zanigiwe mu menshi zibone gukurikiranwa.
Mu ntumbero yo kugabanya igitigiri c’abanyororo mumabohero naho, Umushikiranganji yasavye Umushikirizamanza mukuru wa Repubilika mu ntara ya Gitega kugenzura abafungwa barenganijwe kugira barekurwe. Aba OPJ nabo mu gihe bahohoteye canke bagakoresha nabi uburenganzira n’ububasha bahawe ngo nibakwe amakarata n’ubo har’abakora iyo mirimo ayo makarata bafise atayo bafise.