Ibarabara rya Kinanira II ryabomotse ryose ntawemerewe kuricako

0

Iryo barabara bitiriye Umwami Mutaga rikaba riva kuru Seminari ntoya yo mu Kanyosha rija muri Kinanira ya kabiri muri zone Musaga. Kur’uyu wa gatatu iryo barabara rya kaburimbo rikaba ryabomotse gose mbere n’amazu ashika cumi aramaze kubomoka. Abenegihugu baca kuriryo barabara bakavuga ko basemereye kera kugira iyo manga iguma yaguka ifurirwe ariko gushika ubu ntakirakorwa.

Abazindutse kur’uyu wagatatu bahaca basanze igice cibarabara ryari risigaye cabomotse. Ivyo bikaba vyatumye imiduga amakinga n’amapikipiki ahagarika kuhaca. Mbere n’umuringoti ujana amazi ukaba waturitse kubera ukwaguka kw’ico kimanga. Ivyo bikaba vyatumye amazi abura mu makaritiye ahegereye.

Ico kimanga kikaguma caguka kubera imvura n’amazi yisuka muruzi Kanyosha acamwo. Ico kimanga kikaba catanguye kwaguka cane mu kwezi kwakabiri aho cahitanye amazu, ishengero n’amashure. Ubuyobozi bujejwe amabarabara n’igipolisi bakaba bazindutse barazibira iryo barabara kugira ntihabe amasanganya, n’ibikoresho vyo kugabanya umurindi w’ico kimanga biriko birashika ariko bikobonekeza ko hakenewe ibikorwa bitari bike.

Abatwara zone Musaga bavuga ko ivyo bikorwa birengeye uburyo bafise bagasaba ko Leta yaza kuhakora ikoresheje uburyo bukwiye, zone Musaga bagasaba ko abanyagihugu begereye ico kimanga boba barakinjura.