Hussein Radjabu Agiye Kuyobora Umuhari FOREBU.

0

Mu nama yabaye ku wa 23 Ntwarante 2018, abanya poliyike bahurikiye mu muhari wiyemeje kurwanya Leta y’i Bujumbura ariwo FOREBU( Forces Republicaines du Burundi) bakaba baraganiriye ku bitari bike. Bimwe muvyo bayaze vyagiye ahabona bikaba ari ibi bikurikira:

1. Ku bijanye n’amasezearano y’i Arusha n’ibwirizwa shingiro, uwashikirije ijambo yamenysheje ko ayo masezerano hamwe n’ibwirizwa shingiro ari ivyo kwubahirizwa kubera ko hakozwe utwogoro twinshi n’amakungu arajamwo kugira amasezerano yo guhagarika intamabara aboneke.

2.Haraganiriwe kandi kuri kahise ka FOREBU: ku bijanye n’umuhari FOREBU, abakoze uwo mwihererero bashitse kuri iki: Bimaze kugaragara ko Pierre Nkurunziza n’akarwi kiwe bihaye kuyobora ikiringo ca gatatu ku nguvu mu guhonyanaga n’ibigirankana amasezeranao y’i arusha hamwe n’ibwirizwa shingiro, abanayagihugu b’abarundi barahagurutse nk’umuntu umwe hama harajaho umuhari FOREBU ufise intumbero nyamukuru yo kugarukana ukwubaha amasezerano y’i Arusha ku bw’amahoro no gusubiza hamwe”, niko amakuru yashikiriye ikinyamakuru gikorerera mu bubiligi Bujumbura News kibivuga.

3.Ku bijanye n’inzego za FOREBU, harumvikanywe ko Umushingamateka Hussein Radjabu ariwe yoba indongozi ya FOREBU. Akaba afashwa n’uburongozi bwa politike harimwo bamwe bava mu migambwe hamwe n’abajejwe ivya gisirikare muri uyo muhari.

Mu kurangiza, umukuru wa FOREBU, Hussein Radjabu akaba yasavye ko abagize inzego za FOREBU botangura gukora ibikorwa vyabo vya misi yose. Bakaba bahamagarira uwo wese yipfuza gukorana nabo ko yobegera bagafanya ‘gushayura igihugu‘. Uwo mubonano ukaba wabaye mu mutekano ntangere, nk’uko isoko ry’iyi nkuru ribivuga.