Hagiye gushingwa umusi wo kwibuka Petero Nkurunziza, itariki 8 ruheshi

0

Mw’itegeko ririko ririgwa n’Inama nshingamateka, igenekerezo rya 8 Ruheshi buri mwaka niryo ryashinzwe ngo hazohore hahimbazwa umunsi mukuru wahariwe kuzirikana, gukunda no gukundisha igihugu. Biri mu ngingo zemejwe n’inama nshikiranganji yakoranye kuri uyu gatatu.

Uyo musi witariki 8 ruheshi akaba ariho uwahoze arongoye Uburundi, Prezida Pierre Nkurunziza yitaba Imana. Umunyamabanga akaba n’umuvugizi wa leta asigura ko ingingo ya 4 y’itegeko rishiraho uwo munsi basanze yohinyanyurwa kuko imboneza nkuru yategerezwa guhagararira ibirori yashengeye.

Prosper Ntahorwamiye amenyesha ko iyo ngingo yategekanya ihimbazwa uwo munsi wohimbazwa muri Mukakaro uko umwaka utashe, ibirori bikarongorwa n’imboneza nkuru mu kuzirikana, gukunda no gukundisha igihugu. Kubw’ivyo ngo birakenewe ko ihindurwa ikavuga ko ibirori birongorwa n’umukuru w’igihugu.

Ariko Inama nshingamateka ikaba itaratomora nimba uwo musi uzoba uwakaruhuko kubakozi. Uwo musi bikazoboneka ko aruwo kwibuka Prezida Petero Nkurunziza naho batabitomora neza no gukomeza ivyuyumviro vyiwe yagenderako no kumushimira ko yabakuye kurugamba abashikana kubutegetsi yongera akora ibishoboka vyose barabugumako gushika ubu, nabonyene bakaba batavyumva ingene yabigenjeje.