Hagati y’ivyazohomba n’ivyazunguka n’ibihe vyinshi kuba Rwasa Agathon yinjiye muri Leta nshasha

0

Kuba rwasa agathon ngo yoba yinjiye muri Leta ya Nkurunziza ngo ntaco bihindura mu rugamba abagumyabanga baryumyeko batanguye kuba bashira umukono ku rupapuro ruhamagarira PeteroNkurunziza kutitoza ubugira gatatu.000_Par8237482_0

Leonidas Hatungimana  asanzwe ari muri uwo murwi amenyesha ko Rwasa Agathon ari umurwanyi azi ivyariko arakora ata nkeka azomenya uko arwana ari muri iyo leta. ariko akongera akamenyesha ko ari nka hamwe uwo mukuru w’Umugambwe akaba n’umushingamateka mushasha yohindura akaja kur urhande rwa Petero Nkurunziza ngo nawe bazomushira mu gitigiri c’abo bazorwaniriza hamwe na Pr.Petero Nkurunziza.

Nayo Insamirizi Inzamba imenyesha ko kwinjira kwa Rwasa Agathon mu nama nshingamateka ngo ari ubukunzi bw’inda nkuko bimenyerewe mu banyepolitique b’abarundi. Bakamwibutsa ko amashingamatake 30 baronse ataco bokora kugira integuro y’itegeko ntirengane,  kandi ko naho boronka icegera c’umukuru w’igihugu, ngo umukuru w’igihugu ashobora kumubogoza igihe cose abishakiye mu gihebadahuza nkuko vyabonetse muri kahise eka ngo n’abashikiranganji nuko abagira.

S’ico gusa banamubajije ko abayoboke biwe bagize igihe bicwa bicirwa ababo mu bihe bitandukanye vy’igihugu bakamubaza ko hari ico bizomufasha, iyo nsamirizi ikanibaza ko ukwinjira muri Leta atoba ashaka gusubira kandi gutwara umugambwe yaramaze imyaka yababatanu yaratswe akanaburaburizwamwo.

Mwomenya ko Ivyo biguma bishikirizwa inyuma yaho Rwasa agathon yinjiriye ku musi wa mbere mu bikorwa vya mbere vy’inama nshingamateka aho muri kahise ka hagufi yiyamirije ivyavuye muri ayo matora.