Bigenda gute abategetsi ba reta imwe ntibavuge kumwe igikorwa kimwe bariko bose?

0

Umukuru w’inama nshingamateka Pascal NYABENDA ntavuga rumwe n’umwunganirizi akaba n’umuvugizi w’umushikiranganji w’ubushikiranganji bw’intwaro yo hagati mu gihugu Therence NTAHIRAJA,kubijanye no guhamagarira abarundi kuzotora EGO mu gikorwa kiriko kirakorwa n’indongozi z’igihugu co gusigurira abanyagihugu ivyahinyanyuwe mw’ibwirizwa shingiro.

Aha umuntu yokwibaza nimba abo bategetsi uko ari babiri bovuga ibintu bibiri bihushanye kandi bose arabo muri reta imwe kandi bari ku gikorwa kimwe.

Mu gihe yari mu ntara ya Rumonge ari gusigurira abanyagihugu ivyahinyayuwe mw’ibwirizwa shimgiro,umukuru w’inama nshingamateka Pascal NYABENDA yabwiye abanyarumonge yuko muri kino gihe nk’abarongozi b’inzego z’igihugu bari ku gikorwa co kubasigurira gusa ingingo zahinyanyuwe mw’ibwirizwa shingiro.

Umukuru w’inama nshingamateka Pascal NYABENDA yashikirije abaserukira abanda mu ntara ya Rumonge ko igihe co kubahamagira kuzotora EGO canke OYA civyo vyahinyanyuwe mw’ibwirizwa shingiro kitaragera.

Kubwa Therence NTAHIRAJA umwunganirizi akaba kandi n’umuvugizi w’ubushikiranganji bw’intwaro yo hagati mu gihugu,inyuma yo gusigura ivyahinyanyuwe mw’ibwirizwa shingiro yarangije asaba abo banyagihugu kuzotora EGO y’ivyo vyahinyanyuwe muriryo bwirizwa shingiro.

None ko hari bamwe mu ntwaro bavuga ko hataragera guhamagarira abanyagihugu kuzotora “EGO” canke “OYA” ariko bamwe muribo bahejeje gusigurira abanyagihugu ivyahinyayuwe bakenga babasavye kuzotora Ego igihe c’ayo matora,ku bipfuza ko abanyagihugu batora OYA murayo matora bo nta burenganzira bafise bwo kubikora ubu ?

Hirya no hino mu gihugu biramaze kuvugwa ko hari abanywanyi bo mu runani rw’amizero y’abarundi bamaze guhagarikwa kuko bariko bahimiriza abanyagihugu kuzotora Oya.

Naho boba bari guca kubiri n’amategeko vyari vyiza ko bose haba abo muri Reta bahejeje gusugirira abanyagihugu ivyahinyanyuwe boreka kurarikira abanyagihugu kuzotora Ego eka n’abandi bo k’urundi ruhande boreka ivyo kwigisha kuzotora Oya,bose bakarindira igihe cavyo cabigenewe kigeze.