Amwe mu mashirahamwe avuga ko igikorwa catangujwe co kwiyamiriza ko ibwirizwa shingiro ritohinyanyurwa ataco kizoshikako

0

Inyuma yaho amashirahamwe agera kuri 33 atamguje urugamba rwo kwiyamiriza ko ibwirizwa shingiro rihinyanyurwa,ishirahamwe CAPES + rifadikanije n’ishirahamwe PISC BURUNDI amenyeshako ico gikorwa cayo mashirahamwe 33 ataco kizoshikako kandi yo kubwayo kwashigikiye yuko ibwirizwa shingiro rihinyanyurwa.

Mu gihe batanga ikiganiro ku bamenyeshamakuru kuruno wa mbere,ayo mashirahamwe uko ari 2 yashikirije ko ibizoba bivuye mu matora yo kwemeza canke guhakana ivyahinyanyuwe mw’ibwirizwa shingiro ko bazovyemera uko bizoba bije kuko azoba arivyo abanyagihugu bishakiye.

Amashirahamwe amwe ariyamiriza ico gikorwa ayandi nayo agashigikira ico gikorwa,kurizo mpande uko ari zibiri n’urwahe ruhande twovuga yuko rushira ineza ya bose.

Abakurikiranira hafi poritike y’Uburundi bavuga ko usanga amashirahamwe amwe ashigikira imigamvi Reta iba yashize imbere ayandi nayo akabigwanya bigaca bivugwa yuko nayo aba ashigikiye abatavgarumwe na Reta.

Aba naho bakwerwa n’abandi bagakwega igikuru n’uko umunyagihugu ariwe afise ijambo rya nyuma mu gihe c’amatora.

Venant Hamza BURIKUKIYE arongoye CAPES +, murico kiganiro yashikirije ko ata wushobora kumenya ico umuntu aba abwirije gutora mu matora ari naco gituma kubwabo ibizoba bivuye murayo matora nimba benshi bazoba bayemeje canke bayahakanye bo bazovyemera.

Umunyamategeko Jean Marie NDUWIMANA atwara PISC BURUNDI kuruhande rwiwe yamenyesheje ko igikorwa catangujwe n’amashirahamwe 33 co kugwanya ko ibwirizwa shingiro ritohinyanyurwa ataco bizoshikako.

Uyo atwara PISC BURUNDI yavuze koico gikorwa cayo mashirahamwe ataco azoshikako kuko ibiriko birakorwa vyasabwe n’abanyagihugu.