Amerika isaba ONU ‘Gukurikiranira hafi Ivy’Uburundi muri Iki gihe C’Ihinyanyurwa ry’Ibwirizwa Shingiro’.

0

Muri ibi bihe Uburundi himirijwemwo amatora yo guhinyanyura ibwirizwa shingiro ry’Uburundi, amakungu ntahengeshanya kwerekana ako ayo matora ashobora guteza izindi ntureka mu Burundi. Ubu hoho Amerika yasavye Umuryango Mpuzamakungu ONU gukurikiranira hafi ikibazo cose c’Uburundi.

Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikaba zasavye ONU ‘gukurikiranira hafi ivya politike, umutekano hamwe n’ibijanye n’agateka ka zina muntu mu Burundi muri ibi bihe bishira ihinyanyurwa ry’ibwirizwa shingiro ku wa 17 Rusama 2018’.

Iryo tangazo ry’umugwi wa Amerika ukorera muri ONU wamenyesheje uti: ” Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirahagaritswe umutima cane n’ibijanye no guhagarika ibinyamakuru mu Burundi maze zigasaba Ishirahamwe Mpunzamakungu ONU gukurukiranira hafi igikorwa cose ca Politike, umutekano hamwe n’agateka ka zina muntu mu Burundi muri bino bihe vy’amatora. Umwidegemvyo wo kuvuga urakenwe kandi ni ntahara kugira habe amatora yizewe na bose.

Albert Shingiro, asanzwe aserukira Uburundi muri ONU wewe, abona ko Amerika gusaba ONU gukirikira hafi igikorwa cose c’Uburundi ari ‘ukwisuka mu bikorwa vy’ikindi gihugu kudakenewe kandi kutemewe biza bitisunga Ingingo ONU igirako’.