Amerika igiye kugabanya ibitigiri vy’impunzi yakira buri mwaka.

0

Leta ya Amerika irongowe na Donalad trup irabandabya ishira ahabona imigambi yayo, imwe ia yorohoreza aba ikongera itorohereza abandi. ubu na ho,ico gihugu cari gisanzwe kiri mu bihugu vyakira impunzi nyinshi kw’isi, cahisemwo kugabanya igitigiri c’impunzi cakira buri mwaka.

Zimwe muri izo mpunzi hakaba harimwo impunzi z’Abarundi, zaba izikomoka mu Burundi, canke mu bindi bihugu vya Afrika zahungiyemwo nka Tanzania, Kenya ,Urwanda, Kongo na Uganda.

Leta ya Trump ikaba imenyesha ko igitigiri c’impunzi 45000 zakirwa buri mwaka kigiye kugabanuka gushika ku 30000.

Ibihugu vyinshi vya Afrika vyahora bivamwo impunzi zija muri Amerika vyashitsweko niryo hinduka. Bimwe muri ivyo bihugu ni Kongo(6820 bari bamaze kuja muri Amerika uyu mwaka), Ethiopia 261, Somalia 250, Uburundi 157 na Centre Afrique 136.

Ku 45000 bari bitezwe kuja muri Amerika uyu mwaka, ibihumbi bidashika na 10 000 nibo bari bamaze kujanwa muri America gushika ku wa 31 Myandagaro 2018.

Iyo ngingo yafashwe na Amerika mugihe igitigiri c’impunzi zihunga mw’isi kiguma ciyongera.

Igihugu c’Uburundi kikaba giharurwa mu bihugu vya mbere kw’isi bifise impunzi nyinshi haNze zishika ku bihumbi amajana atanu, abarenga 300 000 bakaba bahungiye Mu gihugu ca Tanzania kuva mu mwaka wa 2015.