Amashirahamwe aronka amasoko yo gucukura ubutare yoba ahabwa uruhusha mu kinyegero?

0

Ishirahamwe ryishinze gukangurira abarundi guhindura ingendo n’ivyiyumviro PARCEM rimenyesha ko amashirahamwe ahabwa uruhusha rwo gucukura ubutare adasizwe k’umugaragaro n’amasezerano yayo ngo amenyekane bizotuma ibiva murico gisata bitagirira akamaro igihugu.

Bimenyerewe ko igihugu gifise amabuye y’agaciro abanyagihugu n’igihugu bihagirira akamaro kanini mu vy’ubutunzi,ariko kenshi mu bihugu vya Afirika n’akamenyere ko ibiva murico gisata bitungisha bamwe abandi bakaguma bifumbereje.

Mu kiganiro yahaye abamenyashamakuru kuruno wa kane,Faustin NDIKUMANA arongoye PARCEM yamenyesheje ko Reta hamwe n’ishirahamwe ryaronse isoko ryo gucukura ubutare bikwiye kwerekana ivyavuye muru bwo butare.

Uburorero ni bwinshi,nko mu gihugu kibanyi c’Uburundi,muri Reta iharanira intwaro rusangi ya Kongo gifise ubutare bwinshi bw’ubwoko bwinshi ariko abanyagihugu baco n’igihugu bigiharurwa mu bihugu bikenye.
Uyo arongoye PARCEM ashikiriza ko umuyangihugu akeneye kumenya umwimbu wavuye mu butare bwacukuwe atari inyungi zanditse mu nyandiko gusa.

Zimwe mu ngorane muri PARCEM babona ko zidatorewe umuti ico gisata kizoguma kigoyagoya n’ibijanye n’umuyagankuba muke,ibura ry’icuka ciza ca poritike mu gihugu,itituka ry’umutekano rituma abagwizatunga batinya kuzana imitahe yabo mu gihugu hamwe n’ingorane zifatiye kukubura amahera y’agaciro.

Ntawuramenya ko hazoba akarusho kurubwo butare bwatanguye gucukurwa mu gihugu kuko bivugwako kuva mu mwaka wa 2014 ico gisata cinziza igice kitarenga 1 kw’ijana ku mwimbu wo hagati mu gihugu ,mu gihe n’ubu ata kintu na kimwe kirashobora kwerekanwa cakozwe kivuye mu mwimbu w’ubutare bw’igihugu.