Friday, August 19, 2022
HomeNewsAmashikanwa Menshi Cane Yatanzwe Mu Mpera Y’Igikorane Ca CNDD-FDD.

Amashikanwa Menshi Cane Yatanzwe Mu Mpera Y’Igikorane Ca CNDD-FDD.

Mu gikorane catunganijwe n’umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD mu buryo bwo gushimira Imana, abategetsi bo ku rwego rwo hejuru b’Uburundi bo mu mugambwe CNDD-FDD batanze amshikanwa yabo adasanzwe kandi menshi imbere y’abantu isinzi bahimbawe, ayo mashikanwa akaba yari agizwe n’ibifungurwa,mbere hakaba hashikanwe n’ibitungwa bidora!

Uravye uko vyagenze twovuga ko ‘iyimbura ryagenze neza naho abakozi bari bake’. Umunyambanga mukuru wa CNDD-FDD, Evariste Ndayishimiye, yibujkije ko igihugu c’Uburundi kidakenye mu kugira ati: “ Ni ibigaragara ko iki gihugu cacu ari Kanani ivugwa muri Bibiliya. Ibiterwa vyose bimera ahandi bibarizwa ngaha. Ariko hakaba n’ibindi biterwa biri aha iwacu mu Burundi ata handi wobisanga. Inzuzi zacu zitanga amazi anyobwa n’abanyamerika, mbere n’isi yose”.

Evariste Ndayishimiye yabandanije avuga neza Uburundi gutya: “Ubutaka bwacu bwuzeyemwo ubutunzi bwinshi. Ntibihimbara abakoloni bashaka kubiba urwanko. Urugamba rwa gisirikare rwaratwuguruye amaso. Kandi twaratahuye ko twese iki gihugu tugikunda, ariko tukaba duhanzwe n’ingorane zimwe zimwe: ubukunzi bw’inda, ubwikunzi, uguhiganwa bivyura uguhemuka”.

Muri ayo majambo yiwe, womenga Uburundi ni Kanani nyene! Ariko rero uravye neza naho ivyo Evariste Ndayishimiye yavuze arivyo ku rugero runaka, ntihabura kuguma havugwa ubukene butagira izina mu banyagihugu batobato. Twizere ko ayo mashikanwa yatanze azotuma abagowe bitabwaho nkuko vyama bivugwa.

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments