Amahirwe yo gukugwako ibihano ku Burundi ashobora kuboneka uwu mwaka utarahera.

0
Uburundi bwizeye ko ibihano bwafatiwe n’ishirahamwe ry’ibihugu vya Bulaya (E.U) mu mwaka wa 2016 bizoba vyakuweho imbere y’uko uwu mwaka wa 2021 urangira.
Mw’itangazo rijanye n’urugendo umushikiranganji w’imigenderanire ariko aragira muri ivyo bihugu, umuvugizi w’ubwo bushikiranganji amenyesha ko kabaye n’akaryo ko kubonana n’abagwiza tunga bo muri ivyo bihugu.
Kubw’umushikiranganji Albert Shingiro, nta mvo n’imwe yotuma Uburundi bugumizwako ibihano n’ibihugu canke amashirahamwe mpuzamakungu.
Kubw’abatavuga rumwe n’ubutegetsi bw’Uburundi bo bavuga ko ataco babona cotuma ivyo bihano bikugwaho ngo kuko muvyatumye ivyo bihano bifatwa si vyose vyatoye inyishu.