Albert Shingiro m-urugendo ariko agira mu bihugu bigize ubumwe bwa buraya ntariko arakirwa n-abagenzi we.

0

Umushikiranganji w-imigenderanire w-uburundi Albert Shingiro m-urugendo ariko aragira mu bihugu bikomakomeye vyo m-umuryango w-ubumwe bwa buraya ntariko aroroherezwa mu gikorwa cari camujanye co kwumvisha ivyo bihugu ko hageze kutezurira ibihano vy-ubutunzi vyafatiwe uburundi haraciye imyaka itanu.Amb. Albert SHINGIRO on Twitter: "Mon intervention devant la 4e Commission  de l' #GA72 de l' @ONU_fr en charge des questions politiques spéciales☟  https://t.co/vWdLhwloJE… https://t.co/7svmEE2Ado"

Kubw-amakuru yo kwizera ariko adushikira n-uko mu bihugu amaze kugendera nk-ubufaransa, ububirigi, ubuhorande  n-ubudagi abashikiranganji b-imigenderanire b-ivyo bihugu vyose ntibashoboye kubonana na mugenzi wabo w-uburundi Albert Shingiro aho ngo nka bose bamenyesha mushikiranganji w-uburundi  ko bafise ibikorwa vyinshi vy-akazi barimwo ko bitakunda ko babonana. Albert Shingiro bikaba bitegekanijwe ko aza kurangiriza urugendo rwiwe mu gihugu c-ubuswise aho aza kubonana n-abakozi bakomakomeye m-ubushikiranganji bujejwe imigenderanire n-ayandi makungu bw-ico gihugu.

Bamwe n-abandi bakamenyesha ko ukutazobonana n-uwo mushikiranganji w-imigenderanire w-uburundi vyari bizwi n-abagenzi we bo mubihugu vya burayi bitumwe n-uko Leta y-uburundi ivyo iguma isabwa n-umuryango w-ubumwe  bwa buraya kugira ikurweko ibihano vy-ubutunzi  itabikora ahubwo ngo ikaguma yisamaza biboneka  ko abategetsi b-uburundi batafise ishaka ry-uko hosubira kuba imigenderanire myiza n-ivyo bihugu.

Tubibutse ko muvyo ubumwe bwa buraya busaba Leta y-uburundi ko  yokora vyihuta ni nko gufuta imitahe yose yasohorewe abaharanira agateka kazina muntu,abamenyeshamakuru be n-abanyepolitike , kwugurura ibinyamakuru vyaturiwe nk-iradiyo RPA,Imboneshakure RENAISSANCE hamwe no kwaka ibirwanisho bitunzwe n-urwaruka rw-imbonerakure rwegamiye umugambwe uri –ubutegetsi.

Twobamenyesha ko urwo rugendo Albert Shingiro akoze mw-ivyo bihugu vya burayi ruri m-urukwirikirane rw-ivyari biriko birakorwa n-ubuserukizi bw-uwo muryango I Burundi aho ibiganiro vy-ukuntu hosubira kuba imigenderanire myiza na Leta y-Uburundi vyari bimaze kuba incuro zirenga zibiri hahava hafundikwa urupapuro rw-inzira ari narwo Albert Shingiro yagiye yitwaje mw-ivyo bihugu arimwo ariko icizere coba kikiri kure nk-ukwezi nk-uko vyemezwa n-abaserukira ivyo bihugu vya burayi.