Abibisha ubutumwa mumatelephones ntibigiye kuborohera

0

Mw’itangazo ryo kur’uyu wakabiri uheze itariki 17 munyonyo 2020 umuyobozi umukuru w’ikigo ARCT kijejwe kugenzura itumatumanako ry’amakuru m’Uburundi, General de Brigade Telesphore Irambona, yasavye ko uwuzobona uwanditse biciye mw’itelephone ubutumwa bumuha akazi atako yasavye, ncanke yiyitirira chef de zone ko yoca atanga izo numero muri ARCT.

General de Brigade Telesphore Irambona akaba yaciye atanga numéro za telephone whastapp 61978971, umuntu agashobora kandi kwandikira ARCT kubutumwa busanzwe bwitwa message kurizo numero.

Abantu benshi bakaba barasahuwe abandi barabesherwa ko bariko baratanga ubuzi kandi bagasaba n’amahera. Umuyobozi mukuru w’ikigo ARCT ntavuga neza ico bazoca bakoza izo numero, ko bazoca bazugara canke ko bazoca barondera uwo muntu ajuragiza abantu ashaka kubasahura.