‘Abantu 15 barishwe mw’isekeza ry’ihinyanyurwa ry’Ibwirizwa-shingiro’.

0

Abaharanira agateka ka zina muntu mw’ishirahamwe Human Rights Watch bamenyesheje uyu musi wa gatanu inyuma y’amatora yo guhinyanyura ibwirizwa shingiro mu Burundi ko ‘n’imiburiburi banatu 15 bishwe abandi 6 barafatwa ku nguvu mw’isekeza ryo guhamagarira abantu gutora mw’ibwirizwa shingiro‘, irishobora gutuma Petero Nkurunziza atwara gushika mu mwaka wa 2034.

Ku bwa Reuters, Human Rights Watch ikamenyesha ko ‘ abantu 15 bishwe , abandi barafatwa ku nguvu, abandi barakubitwa mbere abandi baterwa ubwoba’, niko biboneka muri ico cegeranyo.

Abajejwe umutekano hamwe n’umugwi w’imbonerakure nibo badomwako urutoki na Human Rights Watch ko aribo bari inyuma y’ayo mabi.

Mu makuru ariko araja ahabona mu bitigiri bimaze kwerekanwa, bigaragara ko intsinzi ya “EGO” imaze kuja ahabona, gutyo bikazoca biha uburenganzira bwo kwitoza kandi mu bindi biringo bibiri bikurikirana Petero Nkurunziza iyindi myaka 14 guhera mu mwaka wa 2020 gushika mu mwaka wa 2034.