Abacamanza Bafunzwe Bagirizwa ‘Kurya Igiturire ‘.

0

Abacamanza babiri bakora muri Sentare y’Intango mu ntara ya Gitega mu gihugu hagati barahagaritswe kuri uyu musi wa gatatu maze bafungirwa mu gasho ko muntara ya Gitega. Thomas Ntimpirangeza na Prime Habiyambere bakaba bahagaritswe bivuye ku mutahe w’umucamanza Mukuru wa Leta.

Mu makuru Isanganiro ishira ahabona, yemeza ko abo bacamanza bahagaritswe kandi ko amatohoza ariko arakorwa ku vyaha vyo kurya ibiturire.

Sylvestre Nyandwi( kw’ifoto), Umushikirazamanza Mukuru wa Leta amenyesha ko ‘hisunzwe ingingo ya 111 y’itegeko mpanavyaha, umuntu wese yakoze amakosha arashobora guhagarikwa….nta muntu numwe ari hejuru y’itegeko, mbere na barya bajejwe kurishira mu ngiro, nk’abo bacamanza’.

Naho biri uko iyo abategetsi nk’abo bahagaritswe ntihabura amajambo bamwe bamwe bavuga ko boba barenganjijwe. Umushikirinza manza mukuru wa leta akaba arahakana ko abo bacamanza ‘batahagaritswe kubera ugukwiragiza mu bantu ugutora « OYA » mu matora yo kwemeza canke guhakana ko ibwirizwa-Shingiro rihinyanyurwa’, nk’uko bivugwa cane.