Urunani CNARED ntiruzokwitaba amatora yo mu 2020 adateguwe neza

0

Onesime Nduwimana, avugira urunani CNARED, amenyesha ku mbuga ngurukana bumenyi ko urwo runani rwarakoranye kumagenekerezo ya 8, 9, 10 ntwarante 2019 mu gihugu c’Ububirigi aho bariko barasubiramwo amategeko agenga urwo runani. Onesime Nduwimana, yavuze ko urwo runani rwariko rusibaramwo amategeko kugira yugurukire bose yongere, agendane n’ibihe bagezemwo, ati bipfuza ko ayo mategeko ahagarire neza amasezerano y’i Arusha hamwe n’ibwirizwashingiro ryo mu 2005 riyakomokako.

Onesime Nduwimana, yahora avugira umugambwe CNDD-FDD ubu avugira urunani CNARED, yamenyesheje ko binjije abandi banywanyi bashasha kuko amategeko yugurira bose kwinjira mur’urwo runani rwavutse ku mpari zikomeye zavutse mu 2015 zivuye ku biringo vy’umukuru w’igihugu.

Ku bijanye n’amatora yo mu 2020, Onesime Nduwimana amenyesha ko badashobora kuja mu matora mugihe batumvikanye na Leta y’Uburundi kwinshingwa ry’umurwi ujejwe gutunganya amatora CENI. Avuga kandi ko amatora adatunganijwe neza kandi arimwo iterabwoba atakamaro ko kuyitaba. Onesime Nduwimana akavuga ko aho azobera hose muga atunganijwe neza bazoyitaba.

Imigambwe myinshi ikaba imaze kuva mur’urwo runani bivanye n’ukutabona kumwe ivya poritike mu Burundi.