Umunyamabanga mukuru wa EAC ahamagarira abanyagihugu bo mu karere kwicandagisha ku bwinshi Covid-19.

0

Umunyamabanga  mukuru w-umuryango wa Afrika y-ubuseruko ahamagarira abanyagihugu bo mw-uwo muryango kwicandagisha ku bwinshi ikiza ca Covid-19. Mu nama yamuhuje kuri uyu wa mbere n-abakora mu bisata hamwe n-inzego zitandukanye zo mw-uwo muryango , Dr Peter Matuki yavuze ko ugusenyera ku mugozi umwe hagati y-ibihugu ariyo nzira irashe yonyene yo guhangana bimwe bishemeye n-ico kiza.Hon. Dr. Peter Mutuku Mathuki

Nkuko tubisanga ku rubuga rwa EAC, Umunyamabanga  mukuru w-uwo muryango yamenyesheje ko ababazwa nuko ikiza ca Covid-19 cahitanye abategetsi batari bake muri uwo muryango hadasizwe inyuma abanyagihugu basanzwe . Peter Matuki yahavuye rero anasaba ibihugu bigize uwo muryango kwubahiriza amabwirizwa yo kwirinda ico kiza .Yarahimirije kandi abamaze kwicandagisha kubandanya bafata incanco zisabwa kugira bikingire bihagije ico kiza. Kubwa Matuki, ukutingiza ico kiza ni bimwe mu bituma ibikorwa vyo gutorera inyishu ibibazo vy-ubutunzi vyazanywe n-ico kiza bidindira, kukaba nkakwo ingenzi hamwe n-abaza kwitaba inama hamwe n-amakoraniro bagiye kuza barasabwa zemeza ko bicandagishije nkuko Peter Matuki abivuga.

Mu gusozera, umunyamabanga mukuru wa EAC arashima intambwe y-ibihugu bigize iryo shirahamwe bimaze gukora  mu mugambi bise «EAC PASS», uwo nawo ukazotuma akarere gashobora gukwirikirana ivy-abandura umugera wa Covid-19 hamwe n-ibijanye n-impapuro zemeza ko abantu baronse incanco, maze ivyo  kwiyunguruza hamwe n-urudandazwa bikazoca vyoroha.