Umukuru w-inama nshingamateka avuga ko Umuhisi Petero Nkurunziza yabayeho nka Yesu kristo.

0

Umukuru w-inama nshingamateka Daniel Gelase Ndabirabe mu rugendo amazemwo iminsi mu ntara ya Makamba yavuze ko umuhisi Petero Nkurunziza yabayeho nka Yesu Kristo  ngo kuko yerekanye Samurarwa akiriho akagenda akiriho kandi vyose abitunganije.RTNB on Twitter: "#Burundi Le Président de @nshingamateka Daniel Gelase  Ndabirabe conseille les leaders religieux de mettre en commun leur  contribution dans la tranquilisation des esprits, leur rôle dans la société  étant

Kubwa Daniel Gelase Ndabirabe , ngo Imana iri mu gihugu c-uburundi. Yabivuze mw-ay-amajambo :ˮ Nk-umukuru w-igihugu aravuga ngo ng-uyu samurarwa kandi akiriho , ugiye kubisubiramwo neza bimwe batubwira rero bati Imana iri mu Burundi, ni musenge gusa Imana ibindi izobikora , ndibuka nyakwigendera ariko avuga ati ufise ibirwanisho bingana gute ntushobora gutera uburundi hama ngo ubuve imbere ati kuko uzobukoze ku gahanga k-imana, uzirwaniranira n-Imana , kuko mu bindi bihugu uvuze uko uri umukuru w-igihugu ntushobora kumara imisi itatu  utarahwera‟

Umukuru w-inama nshingamateka yarongeye aravuga ko n- umugambi wa cooperative Sangwe kugira uze ,kwabaye ukubonekerwa kw-abarongoye igihugu c-uburundi ˮMuri bibiliya birimwo. Mwiteho abakene, mwiteho ku bantu batobato, Nukuri ndababwire iyi programme ya Leta n-uno musi nivyo ihagazeko nyamukuru. Ibintu vyo kumanuka hariya mu mitumba mu benegihugu  Imana yarabitweretse. Burya kirya kintu ca  cooperative Sangwe ni ikintu cagiye kuza nkukubonekerwa‟

Bamwe n-abandi babona ko Gelase Ndabirabe co kimwe n-izindi ndongozi basangiye  umugambwe CNDD-FDD  bohagarika kuvanga ivy-Imana hamwe na politike kuko ngo ntibijana n-agato. Ikindi ngo  uwo arongoye inama nshingamateka yategerezwa kwereka  abanyagihugu imigambi ya Leta iriko irangurwa  hamwe no kubereka uko inama nshingamateka arongoye  iriko ikebura  Leta mw-irangurwa ry-iyo migambi.