Umukuru w-igihugu c-uburundi arahakana ko ata bantu banyuruzwa mu nyuma bakaburwa irengero.

0

Mu kiganiro yaraye atanze ku binyamakuru mpuzamakungu RFI na FRANCE24 mu gihe yararangije urugendo mu gihugu ca Congo, Umukuru w-igihugu c-uburundi ntiyemera ko hari abarundi arongoye baburwa irengero, we akavuga ko ahubwo hari abaheza gukora  ivyaha mu nyuma bagaca bahungira mu gihugu kibanyi c-urwanda.Discours de SE Evariste Ndayishimiye à l'occasion du nouvel an 2021

ˮKuvyo nzi jewe, nta muntu aburirwa irengero mu Burundi. Canke naho umpe izina rimwe gusa ry-umuntu yoba yarabuzwe irengero? Ikindi nzi nuko gusa hari inkozi z-ikibi iyo zihejeje gukora ivyaha vy-ubugizi bwa nabi  baca baja kwinyegeza mu Rwanda, Kandi  nta burenganzira dufise bwo kuja kubahiga mu Rwanda‟. Niko Perezida Ndayishimiye yavuze.

Umukuru w-igihugu c-uburundi atanga akarero k-abantu bitwaje ibirwanisho bagera 19 avuga ko bateye umuryango  bakica abantu mu ntara ya Kayanza , akavuga ko bahejeje gukora iryo bara baciye bahungira mu gihugu c-urwanda kandi ko gushika ubu ariyo bibereye. ˮ Abantu bavuga ko buburiwe irengero , ariko ndazi ko bari ahantu‟ Niko Umukuru w-igihugu c-uburundi yabandanije kuvuga.

Mu gihe no mu ntango z-uku kwezi hari abantu bagera kuri umunani babuzwe irengero babanje gufatwa n-abamwe bari mu nzego z-umutekano hamwe n-abajejwe intwaro, Bamwe n-abandi na cane cane abaharanira agateka kazina muntu mu Burundi baratera ivyatsi iyo mvugo yakoreshejwe na Perezida varisito Ndayishimiye yo kuhakana ko ata bantu banyuruzwa mu Burundi, kubw-abo baharanira agateka kazina muntu bo babona ko umukuru w-igihugu c-uburundi yakoze mu nkovu abamaze igihe babura ababo bakagenda akazimayongo.