Umugambwe MSD Nawo ‘uriyamiriza ivyavuye mu matora’.

0

Umugambwe MSD waraye usohoye itangazo aho wiyamiriza wivuye inyuma ico wise “inkinamico y’amatora” yo guhinyanyura ibwirizwa shingiro mu Burundi.

Francois Nyamoya yasinye kuri urwo rwwandiko akaba yamenyesheje ko ‘Petero Nkurunziza asubiriye gusuzugura kandi ubuhuza mu biganiro vy’Aabarundi bihagarariwe na EAC, Ishirahamwe Mpuzamakungu ONU, Ubumwe bwa Afrika hamwe n’amakungu muri rusangi mu kuzibira inzira iyo ariyo yose yoshikana ku gutora umuti urama ku kibazo c’Uburundi.

Umugambwe MSD umenyesha ko utatangajwe n’ivyavuye muri ayo matora kubera ko ‘vyose vyagenze nk’uko vyari vyapanzwe’.

MSD imenyesha ko itazohengeshanya kubandanya kandi ko igiye kwongereza inguvu mu gukora cane kugira ngo ‘Abarundi bave mu buja bashizwemwo na Leta y’i Bujumbura’.