Uguhungura Impunzi Ziva Tanzaniya ‘Vyungurujwe Gatoyi’.

0

Uguhungura impunzi z’abarundi ziba mu gihugu ca Tanzania kwari kwashinzwe itariki 5 Ndamukiza kwungurujwe kugera itariki 19 Ndamukiza 2018, nk’uko Ubushikiranganji bw’intwaro yo hagati mu gihugu bwabimenyesheje ejo ku musi wa kane.

Umugambi wo guhungura impunzi z’Abarundi ziharurwa mu bihumbi amajana abiri barenga bari muri Tanzaniya ukaba wumvikanyweko n’impande zitatu ari zo Tanzania, Uburundi na HCR ku wa 28 Ntawarante 2018. Mwitangazo ryagiye ahabona inyuma yiyo nama nyabutatu, humvikanywe ko ‘gushika mu mpere z’uyu mwaka wa 2018 hazoba hamamaze guhunguka n’imiburiburi impunzi zishika ku 72 000 ziva mu gihugu ca Tanzania’.

Ivyo bikaba vyatumwe n’uguhungurwa bitari vyitwezwe kw’abayoboke ba Zebiya uwavuga ko abonekerwa ,bashika ku 2400 bava mu gihugu kibanyi c’Uburundi arico Urwanda. Ukwo kuntu bahungutse bitari vyitezwe kukaba kwatumye haba “ukwigiza inyuma gato” ugutangura guhungura impunzi z’Abarundi ziva muri Tnazniya, nk’uko Terence Ntahiraje yabimenyesheje.

Ntahiraja akaba yamenyesheje ko impunzi zitezwe gutahuka ziva muri Tanzania ‘zizokwakirwa neza’. Bakazoronswaa amatongo yabo bahoramwo bongere baronswe imfashanyo y’ibifungurwa. Ariko rero naho biri uko, impunzi nyinshi zikiri hanze y’Uburundi ziracabona ko muvyo bahunze bitarahava, maze bakabona ko nyabuna ivyo kubahungura vyoba biratenyenya.