Robert Mugabe ‘Yotswa Igitsure ‘n’Inama Nshingamateka.

0

Uwahoze ari umukuru w’igihugu ca Zimbabwe, Robert Mugabe afise imyaka 94, araronderwa n’Inama nshingamateka y’ico gihugu kugira asigure ‘ikamangana rya miliyaridi 15 z’amadolari zo mu butare bwa Diyama. Gushika ubu, uyo Robert Mugabe akaba yaranse kwitaba ukwo kurenguka mu nama Nshingamateka.

Inama Nshingamateka ya Zimbabwe ikaba imenyesha ko ishobora kwagiriza Robert Mugabe ‘akagaye’ niyahitamwo kutitaba ku kamo yahawe. Mugabe akaba yari yahawe akamo ko kurenguka mu Nama Nshingamateka ku wa 9 Rusama 2018 hama ntiyarenguka ata mvo nimwe yatanze.

Inama Nshingamateka ikaba yamuhaye gusubira kurenguka itariki 11 za Ruheshi 2018, ko atohirahira ngo asubire asibe kuri iyo sango, ahandiho yokwagirizwa ‘agasuzuguro hama akanafungwa’.

Temba Mliswa, uwuhagariye iyo komite imuhamagaza, yamenyesheje ati: “Turarindiye ko aronka umwanya ukwiye wo kurenguka imbere y’Inama Nshingamateka. Turamwiteze ko akorana natwe muri ayo matohoza kugira Inama nshingamateka ironke ububasha bwo kurengutsa uwo ari we wese yagirizwa“.

Temba Mliswa akaba yamenyesheje ko yizeye ko bitorinda gushika yaho hakora inguvu kugira uwahoze ari umukuru w’igihugu ca Zimbabwe arengutswe.

Robert Mugabe adakunze kuboneka ku mugaragaro cane inyuma yo gukurwa ku butegetsi ku nguvu, aheruka gusa kumenyesha ko uwahoze ari icegera c’umukuru w’igihugu ubu akaba ari umukuru w’igihugu, Emmerson Mnangagwa, ko yamukuye ku butegetsi bidaciye ku kwubahiriza ibwirizwa shingiro.