OMS: Ingwara Ya Malariya Yabaye Ndanse Mu Burundi.

0

Abantu barenga imiliyoni zitandatu kuri 11 zihari mu Burundi barabonetse ko bagwaye ingwara ya Malaria muri uyu mwaka wa 2017, nk’uko Ishirahamwe ryitaho amagara y’abantu kw’isi OMS ryabimenyesheje.

Amashirahamwe yitaho ivyo gufasha akaba amenyesha ko abana bashika umuliyoni bari mu kaga ko kwandura ingwara ya Malariya imbere y’uko umusi mukuru wa Noeli ugera ku wa 25 kigarama 2017. Ikiza ca Malariya kikaba catanguye kuba ndanse ubu haraheze imyaka ibiri.

Hakaba hamaze kuboneka ibipimo vy’abanduye Malariya bishika mu miliyoni 19,7 maze abantu ibihumbi 9 bakaba bamaze guhitanwa n’iyo ngwara ya malariya kuva mu mwaka wa 2015, nkuko OMS ibimenyesha.

Ibice bibangamiwe mu Burundi ku kiza ca Malariya akaba aro ibice vyo mu Buseruko no mu buraruko bw’igihugu aho abarwayi ba Malariya ari barya nyene ikiza kiguma cibasira maze bakaguma bagwara. Leta y’uburundi ikaba yari yamenyesheje mu kwezi kwa gatatu ko ingwara ya Malariya yabaye ikiza mu Kwezi kwa Ntwarante 2017 maze hashirwaho imigambi yo kugwanya ico kiza ca Malariya aho hatanzwe imisegetera yo kugwanya malariya mu gihugu cose.