Ni Bande Vy’Ukuri Bahitanywe n’Igitero Mu Cibitoki?

0

Ishirahamwe Human Rights Watch riravuga bamwe bamwe cane cane abahitanywe n’igitero cakozwe ku banyagaihugu mu Cibitoki muri Komine Buganda mu karere ka Ruhagarika aho abantu bitwaje ibigwanisho bishe abantu bashika ku 26 bamabaye impuzu za gisirikare.

Human Rights Watch yerekana ko ivyabona bari aho habereye iryo bara abo bitwaje ibigwanisho bishe abana 11. Bakavuga ko n’imiburiri abishwe 12 muri abo bari bafise imiryango mu gipolisi c’Uburundi, abandi babiri nabo bakaba bari imbonerakure zo mu mugabwe uri ku butegetsi. Ibi bica vyerekana ko batewe n’umugwi w’abitwaje ibigwanisho ufise ikirindiro muri Kongo.

Umunyagihugu umwe yavuze ati: “ Abicanyi baje ata ngabisho yatanzwe…Igihe nabona ko bariko bica abantu mu mazu, naciye nja kwinyegeza mu murima w’imyumbati. Nagarutse ijoro rigeze hagati hama mbona abishwa banje babiri bishwe umwe afise imyaka ibiri uyundi umwaka umwe. Bari barashwe. Sokuru nawe yari yishwe acumiswe imbugita. Yari afise imyaka 87″.

Ubu bwicanyi bubaye mu Burundi bukaba bubaye ubwimbonekarimwe muri ino myaka mike ihaciye. Maze ico gitero kikaba cashitse hasigaye imisi mike ngo habe amatora yo guhinyanyura ibwirizwa shingiro, ibishobora gutuma Petero Nkurunziza atwara Uburundi gushika mu mwaka wa 2034.