Ni Bande Vy’Ukuri Bahitanywe n’Igitero Mu Cibitoki?

6

Ishirahamwe Human Rights Watch riravuga bamwe bamwe cane cane abahitanywe n’igitero cakozwe ku banyagaihugu mu Cibitoki muri Komine Buganda mu karere ka Ruhagarika aho abantu bitwaje ibigwanisho bishe abantu bashika ku 26 bamabaye impuzu za gisirikare.

Human Rights Watch yerekana ko ivyabona bari aho habereye iryo bara abo bitwaje ibigwanisho bishe abana 11. Bakavuga ko n’imiburiri abishwe 12 muri abo bari bafise imiryango mu gipolisi c’Uburundi, abandi babiri nabo bakaba bari imbonerakure zo mu mugabwe uri ku butegetsi. Ibi bica vyerekana ko batewe n’umugwi w’abitwaje ibigwanisho ufise ikirindiro muri Kongo.

Umunyagihugu umwe yavuze ati: “ Abicanyi baje ata ngabisho yatanzwe…Igihe nabona ko bariko bica abantu mu mazu, naciye nja kwinyegeza mu murima w’imyumbati. Nagarutse ijoro rigeze hagati hama mbona abishwa banje babiri bishwe umwe afise imyaka ibiri uyundi umwaka umwe. Bari barashwe. Sokuru nawe yari yishwe acumiswe imbugita. Yari afise imyaka 87″.

Ubu bwicanyi bubaye mu Burundi bukaba bubaye ubwimbonekarimwe muri ino myaka mike ihaciye. Maze ico gitero kikaba cashitse hasigaye imisi mike ngo habe amatora yo guhinyanyura ibwirizwa shingiro, ibishobora gutuma Petero Nkurunziza atwara Uburundi gushika mu mwaka wa 2034.

6 COMMENTS

  1. Si necesitas reparar tu Huawei, puedes localizar tu servicio técnico más cercano gracias al buscador disponible en la web del fabricante. Introduciendo tu provincia te aparecerán todos los sitios a los que puedes llevar tu terminal a reparar. En su web encontramos información sobre todos los productos y servicios que comercializan con las categorías de Productos y Soluciones, Información Corporativa, Noticias y Novedades. Siemens cuenta también con un servicio técnico online para sus electrodomésticos por medio de un chat de ayuda, donde un técnico nos dará soporte sobre el problema que tengamos, también podemos descargarnos los manuales de instrucciones del apartado habilitado para ello.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here