Leta ya Bagaza niyo yasavye ideni rinini ariko rigirira akamaro intwaro zose zimaze kubaho.

0

Mu cigwa cashikirijwe n-umuhinga mu vy-ubutunzi hamwe n-intwaro ibereye mu gihe hari hatunganijwe inama yabereye ku buhinga bwa none ihuza abamenyeshamakuru bo mu bihugu bitandukanye vyo muri afrika kuvyerekeye ideni n-iterambere , Faustin Ndikumana yarasiguye ko ideni Leta y-uburundi ifise ubu Atari irya mbere ryakwa ko no ku ntwaro  ya Perezida jean Baptiste Bagaza ryatswe kandi ko ryoryo ryari rininiya cane. Gusa uwo muhinga muvy-ubutunzi arasigura ubudasa buhari kw-iryo deni ry-ico gihe hamwe niri hari ubu.Jean Baptiste Bagaza Photos and Premium High Res Pictures - Getty Images

Kubwa Faustin Ndikumana, avuga ko ideni Ubutegetsi bwa Perezida Bagaza bwatse ryafashije cane igihugu c-uburundi aho amafaranga atari make yaciye yihutirwa gukoreshwa mu nyubako nyishi igihugu gifise gushika uwu musi: amabarabara ya kaburimbo, amahinguriro, ikibuga c-indege, inyubakwa za Leta, guteza imbere ibiterwa njabukamazi,.. Muri rusangi ngo iryo deni ryabaye ngirakamaro k-uburundi n-abarundi. Uwo muhinga agaruka kw-ideni Leta y-uburundi ifise gushika ubu rya miriyaridi 3700 z-amarundi ko bidatahuritse n-agato ukuntu ryakoreshejwe ufatiye k-ukuntu  igihugu kiguma kitisununura mu butunzi k-uburyo kinaheruka gushirwa k-urutonde rwa mbere kw-isi rw-ibihugu bikenye.

Uwo muhinga muvy-ubutunzi arangiza avuga ko ideni Leta ifise ubu ryagiye kuduga cane kuva mu mwaka w-2016 gushika 2019, imyaka biboneka ko igihugu cari mubihano vy-ubutunzi bw-ibihugu vyahora bibufasha. Ico gihe ngo ideni ryo hanze ryavuye ku miriyari z-amarundi 800 risimbira ku miriyaridi 1000, ni mu gihe iryo mu gihugu ryari rivuye ku miriyaridi 1300 ryikubita kuri miriyaridi 2241.