EAC isaba ko uburundi bukurwako ibihano bwafatiwe n-ubumwe bwa buraya.

0

Inyuma y-akamo katerewe n-umuryango w-ubumwe bwa Afrika hari mu kwezi kwa gatanu kw-uw-umwaka  , ubu naho ni umuryango w-ibihugu vya afrika y-ubuseruko . Aho usaba ko ibihano vy-ubutunzi vyafatiwe igihugu c-uburundi kuva mu mwaka w-2016 vyofutwa. Career : Peter Mathuki picked to head EAC Secretariat

Umunyamabanga mukuru wa EAC amenyesha ko ibihano umuryango w-ubumwe bwa buraya bwafatiye uburundi bitagira ingaruka mbi k-uburundi gusa ko ahubwo n-akarere kose k-uwo muryango kashikirwa. Kubwa Dr Peter Mathuki arongoye iki gihe umuryango wa EAC, arongera akasigura ko igihugu c-uburundi cahinduye ibihe kandi ko camaze kwitegurira gutera intambwe.  Ivyo bikaba biri m-umubonano umunyamabanga mushasha w-uwo muryango umunya kenya  Dr Peter Mathuki yagiranye n-intumwa z-umuryango w-ubumwe bwa burayi aho bariko barabira hamwe ukwo uwo muryango wofasha ibihugu biri muri EAC.

ˮTurasavye ko umuryango w-ubumwe bwa buraya twokorana kandi ko twoha akandi karyo abanyagihugu bo mu Burundi‟ vyavuzwe na Dr Peter Mathuki imbere y-izo ntumwa zaserukiye ubumwe bwa buraya.

Umunyamabanga w-ibihugu vya Afrika y-ubuseruko yarafashe akaryo ko kwerekana  izo ntumwa z-umuryango w-ubumwe bwa buraya ivyihutirwa kugira ibihugu bigize umuryango wa EAC bibandanye bija hamwe anasaba ko ubumwe bwa buraya bwoshira mw-ako karere  umugambi wabwo wo m-umwaka w-2021 ushira uw-2027. Ivyo vyihutirwa navyo akaba  ari ukwagura ikibanza c-igisata c-abigenga mu mugambi wo kuja hamwe kw-ivyo bihugu, gukomeza ubushobozi bw-inzego zirongoye mu ntumbero amahoro, gushiraho intwaro ishingiye kuri demokarasi idakumira kandi yubahiriza inyungu z-abanyagihugu mu karere,…

Twobibutsa ko umuryango w-ibihugu vya burayi wari wafatiye ibihano igihugu c-uburundi mu mwaka w-2016 biturutse ku ndyane zadutse mu gihugu inyuma yaho umuhisi Perezida NKURUNZIZA afatiye ingingo yo kwitoreza ikiringo ca gatatu kitari cemewe n-amategeko ndetse n-amasezerano ya Arusha, ikiringo cakweze akarambaraye aho ubwicanyi bwo k-urwego rwo hejuru bwakozwe, hatuma ibihumbi amajana vy-abarundi bata bagahunga igihugu.