Ku Musi Wahariwe Iradiyo Kw’Isi, Mu Burundi Vyifashe Gute?

0

Ishirahamwe ry’amaradiyo asamiranira mu Burundi ABR (Association Burundaise des Radios difuseurs) rimenyeshako iradiyo ari uburyo bwiza bwo kumenyekanisha ibintu mu buryo buhambaye bigatuma inkuru itanzwe inyaruka igashikira abantu abenshi mu mwanya muto.

Umukuru w’ishirahamwe ABR Onesime HARUBUNTU mw’itangazo yasomye ku wa 13 Ruhuhuma 2018 buri mwaka hahimbazwa umusi mpuzamakungu wahariwe insamirizi kw’isi,yamenyesheje ko iradiyo ifise uruhara ntangere mw’iterambere ry’igihugu mu bijanye n’imibano,ubutunzi na poritike .

Naho uyo arongoye ABR atashimye kugaruka uko igisata c’amaradiyo cifashwe mu Burundi,haraciye imyaka irenga 2 hari amaradiyo hamwe n’imboneshakure vyugawe inyuma yaho bituriwe mu ndyane za poritike zo mu mwaka wa 2015.

Muri ABR bavuga ko insamirizi itanga inyigisho zitandukanye hamwe n’akazi ku miryango bigatuma ibaho.Mw’itangazo uyo mukuru wa ABR yasomye yashikirije kw’uruhara rw’iradiyo ata numwe aruyobewe mu gihugu mu bisata vy’ubutunzi,iterambere ,kubaho neza,kugira ivyiyumviro vyubaka,imico myiza hamwe hamwe no ku magara y’abantu.

Uyo musi mukuru washinzwe n’ishirahamwe mpuzamakungu Onu mu ntumbero yo kumenyekanisha agaciro k’iradiyo ku gihugu,Gutera intege indongozi nabo bose bahawe ububasha bwo gufata ingingo kugira batange inkuru baciye kw’iradiyo hamwe no gukomeza ubucuti n’ayandi maradiyo hakoreshejwe ubuhinga bwa none mu kugiranira imigenderanire myiza.

Ubu mu gihugu c’Uburundi iradiyo za Bonesha FM,R.P.A,Radiyo Ntumbero FM hamwe ,Radiyo Renaissance hamwe n’imboneshakure Renaissance haraciye imisi zidashikiriza ibiganiro n’amakuru kubera imvo zitandukanye zatumwe zugarwa.

None naho uyo musi ku rwego rw’igihugu uhimbaza haricoba kiriko kirakorwa kugira ayo maradiyo n’imboneshakure vyugawe bisubire gukora?Gushika ubu nta nyinshu iboneka yotangwa,ariko reka turindire ibizokwirikira.
Kw’igenekerezo rya 14 Nzero 2013 niho ishirahamwe mpuzamakungu ONU ryemeza ko buri mwaka igenekerezo rya 13 ukwezi kwa Ruhuhuma ari umusi mpuzamakungu wahariwe iradiyo.