Ikigongwe C’umukuru W’Igihugu ku Bafungwa Barenga 2000.

0

Mw’ijambo umukuru w’igihugu yashikirije igihugu yashikirije ku musi wa mungu, Pierre Nkurunziza yaramenyesheje ko agiye gutanga ikigongwe ku banyororo barenga 2000 bari basanzwe bafunzwe.

Nkurunziza yamenyesheje ati: “Mu gushaka kwerekana ko amahoro yasasagaye mu gihugu hamwe no kwubahiriza agatekaka zina muntu twisunze ingingo ya 113 y’ibwirizwa-shingiro, abantu bafunzwe bari mu migwi itanu baragiriwe ikigongwe”. Yamenyesheje ko ico kigongwe c’umukuru w’igihugu kiraba abanyororo barenga 2000 bagiye kurekurwa.

Abo bafungwa bakaba ari barya bakatiwe igihano kitarenza imyaka itanu, abakenyezi bibungenze canke bonsa abana, abantu bafunzwe bafise ubumuga buboneka, abafungwa bamaze kurenza ica kabiri c’imyaka bakatiwe kumara mu gasho hisunzwe uko ababagiriza bameze hamwe n’ingeso zabo mu munyororo.

Ku baronse ico kigongwe c’umukuru w’igihugu, umukuru w’igihugu akaba yabasavye kwigenza neza mu bibanza bagiyemwo kugira birinde gusubira gukora amakosha maze bakagaruka mu busho kandi. Akaba yibukije ko ikigongwe c’umukuru w’igihugu cashikiriye abafungwa bashika 2576 maze bararekurwa hirya no hino mu gihugu, nk’uko Xinhua Online yabimenyesheje.