Igiporisi c’Uburundi camirira kure ivyashikirijwe na Agathon RWASA.

0

Igiporisi c’Uburundi kirabeshuza ivyashikirijwe n’icegera ca mbere c’umukuru w’inama nshingamateka Agathon RWASA kuvyo aheruka kumenyesha ko abanywanyi biwe bashika 50 bamaze gufatwa bagirizwa kwigisha kuzotora Oya mu matora yimirije y’ibwirizwa nshingiro rishasha.

Ariko yishura ku bibazo vy’abamenyeshamakuru,umuvugizi w’ubushikiranganji bw’umutekano Pierre NKURIKYE avuga ko mu bafashwe bose ata numwe ysiguye avuga kwaru munywanyi w’urunani rw’amaziro y’abarundi canke yatumwe na Rwasa Agathon.

Naho uyo avugira igiporisi abisigura uko,vyaravuzwe kenshi kw’abantu bikekwa kwigisha kuzotora Oya ko baca bahagarikwa mu gihe bamwe mu bagize intwaro ya Reta y’Uburundi bariko basigurira abanyagihugu ivyahindutswe mw’ibwirizwa nshingiro bagenda bahamagariye abanyagihugu kuzotora Ego.

Pierre NKURIKIYE yamenyesheje ko abafashwe bose bariko bakora ibinyuranye n’amategeko ari naco gituma buri muntu wese yafashwe ariko akurikiranwa ku giti ciwe bijanye n’amakosa yakoze.

Ubushikiranganji bw’umutekano butera akamo abantu bose guhakura icigwa kuko hari abashikiriza ububeshi canke amajambo atajanye n’ukuri ko hariho abicwa kandi abantu bariho.

Kubahiriza ibiringo vy’amatora ni vyiza kandi nivyo bikenewe mu gihugu citwa ko kiri mu ntwaro rusangi ariko naho nyene vyari vyiza guha uburengenzira bumwe kandi bungana abanyeporitike bose bakagira amahirwe amwe k’urubuga rwa poritike.