Ibikorwa Vyo Gutwara Ibwirizwa-Shingiro Mu Banyagihugu Bigiye Gutangura.

0

Ejo ku musi wa kabiri itariki 12 Kigarama 2017, niho umukuru w’igihugu c’Uburundi, Pierre Nkurunziza yiteze gutanguza ibikorwa nyavyo vyo gutwara ibwirizwa shingiro mu banyagihugu kugira birabwe ko abanyagihugu bashigikiye ko ryohinyanyurwa canke rikabandanya riri uko ryari riri ; ubona ko ingorane zose ziri mu Burundi kuva muri 2015 zifatiye ku kuntu ibwirizwa shingiro risobanurwa n’aba canke bariya.

Umushikiranganji w’intwaro yo hagati mu gihugu, Pascal Barandagiye , mw ‘ikete yanditse atumira ba Buramatari b’intara, yasavye ababuramatari b’intara, gutumira nabo abasitanteri b’amakomine bari mu ntara zabo ku bw’ibirori vyo gutanguza uwo mugambi wo gutwara ibwirizwa shingiro mu banyagihugu.

Ukwo gucisha Ibwiriza shingiro mu banyagihugu (referendum constitutionnel) ; benshi babona ko amasezerano y’i Arusha yo mu 2000 ariko arasezererwa ; kuri mu « magirenama ahambaye » yafashwe avuye mu biganiro bihuza Abarundi vyabaye mu 2016 bihagarariwe na CNDI(Commission Nationale pour le Dialogue Inter-Burundais), aho vayagaragaye ko ababajijwe na CNDI benshi bashimitse ko ibwirizwa Shingiro ryohinyanyurwa.

Umugambi wo guhindura ibwirizwa shingiro biciye mu kubaza aho abanyagihugu bashize, kandi wamaze kwemezwa na Leta mu Nama Nshikiranganji, urimwo ingingo zihambaye zo « gukuraho ibiringo vy’Umukuru w’igihugu », ivyateye impari za politike no mu kibano kuva mu mwaka wa 2015.