Ginette Karire amenyesha ko agiye kugwiza igiterwa Artemizia

0

Ico giterwa ngo kiragwanya ingwara ibangamiye abanyagihugu b’abarundi ariyo malaria. Ginette Karire arongoye ishirahamwe ACECI akavuga ko leta yamuhaye uruhusha rwo gukwiragiza ico giterwa mu Burundi bwose. Ginette Karire akavuga ko uravye umurindi w’ingene malaria yiyongera mu gihugu ishobora kugera kubice 200 kw’ijana ry’abagwayi bayigwaye.

Ginette Karire akavuga ko ico giterwa kitagoye gutera naho gikunda ahanyu hakanye buhoro buhoro. Ico giterwa kikaba giterwa hakoreshejwe imbuto hama gikuze kikamigwa amababi n’imitumba yaco. Ginette Karire avuga ko uca ucumisha ukaronka agafu kayo ukagashira mu mazi ashushe nka kurya k’icayi.

Uwo mukuru w’ishirahamwe ACECI akavuga ko ico cayi gituma abasoda bo mu mumubiri biyongera bigafasha nk’abantu bakunda kugwara malaria kurwanya iyo ngwara. Akavuga ko umuntu yoza arafata agatase kamwe kumusi. Ginette Karire akavuga ko ibigize igiterwa Artemizia arivyo usanga mu miti dusanga mu mafarmasi ariko yoyo ikaza izimvye kandi umuntu yamaze kuremba.