BMM yatswe uburenganzira bwo kwimba Nickel yongera isabwa kugarukana ubutaka bwose yatwaye ivuga ko igiye gusuzuma.

0

Ishirahamwe Burundi Mining Mettallurgy BMM international ryaratswe  uburenganzira bwo gucukura ubutare bw-ubwoko bwa Nickel hamwe n-ubundi butare bw-ubwoko  bujana (minérais associés) mu karere ka Musongati . Iryo shirahamwe kandi rikaba ryategetswe kugarukana mu Burundi ubutare hamwe n-ibindi  vyatwawe n-iryo shirahamwe igihe ryavuga ko rigiye kubisuzuma hanze y-igihigu c-ubuzuma.  Bikaba biri mu vyapfundikiwe mu  nama nshikiranganji  yakoranye kuri uyu wa 27 gitugutu 2021  irongowe n-umukuru w-igihugu c-uburundi Varisito Ndayishimiye.Image

Tubamenyeshe ko ishirahamwe BMM ryahawe uruhusha rwo gucukura ubutare bwa Nickel mu Burundi mu mwaka w-2014. Iryo shirahamwe rikaba ryari ryahawe  uruhusha rw-imyaka 25 yo gukorera mu gihugu hama rikongerwa imyaka cumi idasubirizwa. Leta ikaba yarifisemwo umutahe ungana n-ibice 15% hama iryo  rikagira ibice 85%. Ariko ishirahamwe OLUCOME rijejwe kurwanya abarya ibiturire hamwe n-abasesagura amatungo ya Leta  ryaraneguye cane ihabwa ry-uruhusha rw-iryo shirahamwe  kuza gukorera mu Burundi aho tubisanga mw-ikete iryo shirahamwe ryandikiye ico gihe umukuru w-igihugu c-uburundi umuhisi Petero Nkurunziza rimumenyesha ko habayemwo igifungu n-amanyanga vyishi mw-itangwa ry-isoko kw-iryo shirahamwe.  OLUCOME yavuga ko iryo shirahamwe ryahawe iryo soko hatabanje kuba amahiganwa  ku mugaragaro n-ayandi mashirahamwe.