Bitera Vyunyuka Hagati Ya Israeli Na Irani.

0

Icuka kibi hagati y’ibihugu bibiri bisanzwe bidacana uwaka kuva kera ari vyo Israeli na Irani kirabandanya cibonekeza inyuma y’aho Israeli itereye ibirindiro vy’aba nya Irani biri mu gihugu ca Syria mu ndwi iheze. Vyose bikaba vyatumwe n’uko hari indege itagira umudereva( drone) ya Irani yinjiye mu kirere ca Israeli ivuye muri Syria maze Israeli ica irayikorora. Irani ikaba ihakana ko ata drone yayo yinjiye mu kirere ca Israeli.

Inyuma yaho Igisirikare ca Israeli gikoreye ibitero bikomeye ku birindiro vya Syria, ingabo za Syria ntizicaye maze zaciye zirasa indege imwe ya Israeli. Israeli ikaba yagiriza Irani ko ishaka gutera Israeli iciye mu gushira ibirindiro vya gisirikare muri Syria; ariko rero Irani yoyo ivuga ko ifise abasirikare mu gihugu ca Syria kubwo kuba “abajanama” gusa mu ntwaro ya Syria, atari kubw’impamvu za gisirikare.

Ivyo bihugu uko ari bibiri bisanzwe ari ‘nk’inkoko n’akagomba’ mu kwankana kuva kera, ubu isi yose iriko iraba uko isukamwo mabisi kugira ntihabe ugutana mu mitwe kubera ko inganda zotikira bivanye nuko iyo mishamirano hagati ya Israeli- Iran -Syria yohava itandukira isi yose.

Ibihugu nka Amerika n’Uburusiya biramaze kwerekana aho bihagaze canke aho bishigikiye. Leta zunze Ubumwe Za Amerika zozo zamanyesheje ko ‘Israeli ifise uburenganzira bwo kwivuna umwansi’ kandi ko ‘Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishigikiye Leta ya Israeli’. Ariko rero mu kiganiro ca telephone Netanyahu wa Israeli yagiranye na Putin w’Uburusiya kuri ico kibazo, Uburusiya bwarasavye cane ko ‘impande zose zishamiranye zoca bugufi ntizishire hejuru imishamirano’.

Mu gihe hasanzwe hari ukutumvikana hagati ya Amerika na Irani ku bikorwa vyo guhingura ibigwanisho ruhonyanganda, ubu hoho igihugu ca Iran cagabishije cane ko ‘kizokwimbira icobo Israeli’, igihugu Somambike na Amerika. Ariko rero, mu gihe vyoba, Amerika ntiyorera amaboko nk’uko imaze kugaragaza aho ihagaze.