BBC yashize ukuri ahabona ku nyubakwa yakorewemwo amabi i Bujumbura.

0

Mu mwihwezo wakozwe na Radio y’Abongereza BBC kuri video yakwiragiye ku mbuga ngurukana bumenyi yavuga umuserege watemba amazi atukura uva mu nyubakwa iri mu Kinindo mu gisagara ca Bujumbura, ko iyo nyubakwa yakoreshejwe nk”inzu y’amahonero yo mw’ibanga'(Secret house killing).

BBC yakoze amatohoza kuri iyo video ica isanga iyo nyubakwa yo mu kinindo yahora ibamwo umuntu yahunze igihugu kubera intureka za 2015 maze ica iza irakoreshwa bwa kibanza co guhohoteramwo abagirizwa gukora imigumuko.

Nk’uko BBC ibimenyesha muri Video yashize ahabona, ababa biciwe muri iyo nyubakwa amaraso yabo yaca akuburirwa muri kinogo c’amazi cari muri urwo rupangu maze ico kinogo naco kigaca gisohora amazi atukura avanze n’amaraso.

Raba iyo video ya BBC bihweje hama baragira ico bashitseko: