Bamwe bamwe bahagaritse ivyo kuza canke kuva Mu Burundi muri iyi misi y’amatora…

0

Ibihugu bimwe bimwe nk’Ubufaransa vyahanuye abanyagihugu bavyo kubangira gufata ingendo baza mu Burundi , ibindi navyo nka Kenya birahagarika ivyo kwakira ingenzi ziva mu Burundi kubera hari ubwoba bw’ibishobora gushika muri kino gihe c’amatora y’ihinyanyurwa ry’ibwirizwa shingiro ku wa 17 Rusama 2018.

Ubushikirangannji bw’imigenderanirae bw’Ubufaransa bwamenyesheje abanyagihugu babwo ko bitoba vyiza hagize abafata ingendo mu Burundi mu ndwi izobamwo amatora yo guhinyanyura ibwirizwa shingiro.

Ubufaransa kandi bukaba butanga ingabisho zinaka hamwe n’inyifatto yofatwa mu gihe c’amatora no mw’isekeza: kugaba cane igihe hari uwuriko yiyunguruza hamwe no kuba kure cane y’ivyitwa ngo n’ibikorane.

Igihugu ca Kenya naco kikaba camenyesheje ko kuva ku wa 15 Rusama 2018 ata tike y’indege izosubira kugurishwa yo kuja muri Kenya. Bikagaragara ko ivyo vyose biriko bitumwa n’aya matora yo guhinyanyura ibwirizwa shingiro.