Australie: Umusenyeri wa Katolika Yakatiwe gufungwa Umwaka.

0

Umusenyeri mukuru wo ku rwego rwo hejutu wo mu gihugu ca Austarlie mw’idini rya katolika yitwa Philip Wilson yagiriwe ‘icaha co kunyegeza amabi yo guhohotera no kwonona abana ba’abahungu biri bakiri bato kandi akaba akaba atabimneyesheje ku gipolisi.’

Nk’uko Ikinyamakuru The Independent kibishira ahabona, utwo twana tw’uduhungu tubiri tukaba twakora kuri alutari twononowe mu buryo bw’igitsina n’umupatiri yatwarwa n’uwo musenyeri mukuru mu myaka ya 1970. Uwo Musenyeri mukuru Wilson akaba yaciye afungwa imyaka amezi cumi n’abiri kubera atashize ahabona ico kibi kibishe cakozwe n’uyo mupatiri.

Umusenyeri mukuru wa katolika ,Philip Wilson ,yakatiwe gufungwa umwaka.

Ikinyamakuru kibandanya kimenyesha ko uwo Musenyeri mukuru wa Katolika yashatse “gukingira ishengero hamwe n’ishusho yaryo hanze” mu kunyegeza ivyo vyaha vyakoreywe utwana tw’uduhungu tukiri dutoya.

Umwasomye urwo rubanza muri sentare m gihugu ca Austaralia akaba yamenyesheje ko ‘imiryango y’abantu yamaze gushegeshwa n’amabi yo guhotera abana mu vy’igitsina hama bigafukafukwa’.

Urwo rubanza rukaba rwakiriwe neza na benshi mu bagiye barahohoterwa mu vy’igitsina n’indongozi z’amadini na cane cane katolika. Idini rya katolika rikaba rihanzwe n’ico kibazo c’uko bamwe mu bapatiri n’abasenyeri bagiye baronona abana hama bikaba akamizwe n’ingoma.