AC GENOCIDE CIRIMOSO isabwa abantu cumi batarenga kugira bazoje kwibuka ababo biciwe mu Kibimba.

0

Mw-ikete yishuye ishirahamwe AC GENOCIDE CIRIMOSO  ku bijanye no kuja kwibuka ababo biciwe m-ubwicanyi bwakorewe abanyeshure bo mu bwoko bw-abatutsi hari kuwa 21 Gitugutu 1993, Umushikiranganji w-intwaro yo hagati mu gihugu Gervais Ndirakobuca amenyesha  ko iryo shirahamwe ryemerewe abantu cumi batarenga  kugira bazoje kwibuka iyo miyabaga irenga 150 yishwe ihowe ko ari abo m-ubwoko bw-abatutsi.Image

Imvo uwo mushikiranganji atanga nuko bitewe n-irandagata ry-ikiza ca Covid-19, ntihakewe ko haba amakoraniro y-abantu benshi .

Bamwe n-abandi na cane cane abari mu miryango yababuriye ababo mw-ubwo bwicanyi basa nabatanyuzwe n-iyo nsiguro uyo mushikiranganji yatanze, babivuga bafatiye ku kuntu abategetsi b-igihugu badasiba kutegura amanama canke amakoraniro y-abantu benshi mw-iki gihe ca Covid-19. Ahubwo babona ko ari imvo za politike zoba zinyegeje inyuma y-iyo ngingo, babivuga bafatiye ku biheruka kuba mu mwaka uheze aho imiryango yababuriye ababo mw-ubwo bwicanyi bwo mu Kibimba yankiwe ko ija kubibuka. Imvo yatanzwe na musitanteri wa komine Giheta hamwe na Buramatari w-intara ya Gitega basiguye ko ari kubera imvo z-umutekano w-aho ku musozi kavukire w-umukuru w-igihugu Varisito Ndayishimiye asanzwe ahafise urugo.               AC GENOCIDE CIRIMOSO yabifashe nko guhakana kwa Leta kw-ubwo bwicanyi bwabaye kw-iryo genekerezo.

Tubibutse ko abo banyeshure bo mu bwoko bw-abatutsi barenga 150 bo kw-ishure ryisumbuye ryo mu Kibimba begereranijwe hamwe mu nyuma baca babaturiza ibitoro kwibubu hari kw-igenekerezo rya 21 Gitugutu imbere yo kwicwa urupfu rubi ruteye ubwoba . Bamwe baturiwe babona , abandi bakererwa amazosi .