Abarongozi ba BDUSA bakiriye Ambasaderi aserukira Uburundi muri Amerika

0

Abarundi baba muri Amerika baragiraniraniye ikiganiro bongera barayaga n’uwuserukira Uburundi muri leta zunze Ubumwe za Amerika, Gaudence Sindayigaya.

Nk’uko uwuserukira ishirahamwe ry’Abarundi baba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika(Burundian Diaspora in USA, BDUSA) yabwiye UBM News, Gaudence Sindayigaya yakiriwe neza kandi yarakengurukiwe ku mabanga yiwe mashasha.

Nyakwubahwa Muserukizi w’Uburundi Gaudence Sindayigaya, kaze muri Leta Zunze UBumwe za Amerika. BDUSA turabakeje ku mabanga mashasha mwashinzwe yoo kuvugira no guserukira Abarundi n’Uburundi hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Turabipfurije umugisha“, niko BDUSA yabwiye Gaudence Sindayigaya.

Uwuserukira BDUSA yamenyesheje ko Abarundi baba muri Ameruka bafise umugambi wo ‘guhindura Uburundi bukaba nka Amerika’, maze hagashikwa kw’iterambere rirama.

“Twebwe Abarundi twashimye kuja hamwe nk’Abarundi baba muri Amerika kugira tuze dushire hamwe ico dushoboye gufasha Uburundi”, niko BDUSA yabwiye uwuserukira Uburundi muri Amerika, Gaudence Sindayigaya.

Uwaserukiye Abarundi aho muri uwo mubonano i Washington yamenyesheje ko agiye guhamagarira Abarundi batandukanye baba mu maleta yose ya Amerika ko boja hamwe maze bakaraba icokorwa co guteza imbere Uburundi.

Mu gusozera ivyo birori, Abarundi baba muri Amerika mu mugambi BDUSA bakaba bahaye uwuserukira Uburundi muri Amerika agashimwe nk’icibutso kegeranijwe n’Abarundi batandukanye baba muri leta Zunze Ubumwe za Amerika.