Aba Convoyeurs Bose b’amabisi yunguruza abantu mu Gisagara ca Bujumbura bagabishijwe!

0

Kubera imyidogo myinshi yari ihari mu gisagara ca Bujumbura ku bijanye n’uko aba convoyeurs b’amabisi batasubiza amafaranga 20 abiyunguruza bakoresheje ayo mabisi mugisagara ca Bujumbura, ubu hoho bigiye guhagurukirwa kugira abanyagihugu batunganirwe.

Ishirahamwe ry’Abashoferi ACBN(L’Association des Chauffeurs de Bus Coaster Nord-ville) ryashize ahabona urwandiko rigabisha uwo mu convoyeur wese yohirahira akareka gusbiza amafaranga 20 umukiliya.

Uwuzofatwa azoca yirukanwa ubutaraririye…:, niko Association des Chauffeurs de Bus Coaster Nord-ville yamenyesheje.

Vyari bisanzwe bizwi ko bisi ari mafaranga 380, ariko kubera aba convoyeurs bavuga ‘ko amafaranga 20 agoye kuboneka kugira asubizwe umukiliya, vyaca bituma umukiliya wese atanga amafaranga 400’. Twizere ko bigiye kuja mu ngiro kugira imyidogo y’abiyunguruza na bisi mu gisagara ca Bujumbura ihere.

Raba hano urwo rwandiko: