Zenon NIMUBONA:” Itahuka rya Alice NZOMUKUNDA ntaco rihindura ku gikorwa ca CNARED”

0

Umukuru w’umugambwe PARENA Zenon NIMUBONA amenyesha ko kuba Alice NZOMUKUNDA arongoye umugambwe ADR yaratashe mu gihugu ataco bigabanura ku nguvu z’urunani ruhurikiyemwo imigambwe itavuga rumwe na Reta CNARED.

Zenon NIMUBONA amenyesha ko kuba Alice NZOMUKUNDA yaratashe mu gihugu ari uburenganzira bwiwe nk’abandi barundi bose , kandi ko gushika ubu ataravavanura n’urunani CNARED.

Kubwa Zenon NIMUBONA, abibaza rero ko Itahuka rya Alice NZOMUKUNDA mu gihugu ari ikibazo barihenda , kuko Alice NZOMUKUNDA yavuye mu gihugu imyaka ibiri imbere yuko indyane zabaye mu Burundi zitangura.

Zenon NIMUBONA avuga ko urunani CNARED ivyo rusaba ari ukuri, kuko rusaba iyubahirizwa ry’ibwirizwa nshingiro n’amasezerano ya Arusha, kandi ukuri kuzoja ahabona.