Yoweri Museveni: ‘Ibiganiro Bitegerezwa Kuba Ata Kirinze Gusabwa N’Abegwa N’Ikibazo C’Uburundi’.

0

Mu mubonano wo kumusi wa mungu itariki 11 za Ruheshi 2017, Umuhuza mu ngorane z’Abarundi Yoweli Kaguta Museveni yaraganiriye nibiro vy’uwufasha mu Biganiro vy’abarundi,nkuko ikinyamakuru co mu Buganda kibimenyesha.Ku kinyamakuru,umukuru w’igihugu ca Uganda,Yoweri Museveni, yamenyesheje ko “atanumwe mu begwa nibiganiro vy’Abarundi akwiye kugira ivyo asaba ubwa mbere kugira ibiganiro bidakumira bibeho”.

Uwo mubonano hagati ya Museveni n’Umugwi wa Benjamin Mkapa ukaba wabaye urongowe na Benjamin Mkapa mu nyubakwa z’Umukuru w’igihugu ca Uganda. Abo bahuza babiri mu biganiro bihuza abarundi baraganiriye uko babona ivyerekeye ingorane zihanze Uburundi bongera barategurira hamwe ivyokorwa kugira amahoro agaruke mu Burundi.

Benjamin Mkapa(i Bubamfu) igihe yabonana na Yoweri Museveni(i Buryo)

Muri uwo mubonano, Ibiro vy’umuhuza vyaragaragaje akababaro ku bijanye nuko “impunzi zihunga Uburundi zasubiye kwibonekeza mu Karere”. Ico kinyamakuru co Mu Buganda caribukije ko HCR yasavye “intererano yamafaranga imilioni 36 zamadolari yabanyamerika” (36 USD, nk’amarundi arenga imiliaridi 70) kugira iryo shirahamwe ryitaho impunzi kwisi rishobore guhangana nigwirirana ry’impunzi zabarundi zibandanya zihunga. Ico kinyamakuru cabandanije cerekana ko iryo rwirirana ry’impunzi zabarundi zihunga rishobora gutuma impunzi zabarundi zihunga zija mu kibanza ca gatatu mu bwinshi muri Afrika,nkuko umukuru wa HCR avuga.

Ico kinyamakuru co mubuganda kiravuga kandi umuvuguzi wa HCR, Leon Dobbs, aheruka kumenyesha mu misi iheze i Génève ko “impunzi z’Abarundi zihunga agahohotero gafatiye ku Burenganzira bwa kiremwa-muntu, bagahunga kubera bashobora kwicwa hamwe n’agahohotero gafatiye ku gitsina”.

Muri ico kiganiro,Yoweri Museveni yaribukije ko impande zose zishamiranye mu Burundi zitegerezwa kwubahiriza Ibwirizwa-Shingiro ry’Uburundi.Izo mpande uko ari zibiri zegwa nibibazo vy’Uburundi zitegerezwa guhangana nico kibazo zifise ugushaka,niko Museveni yavuze mw’uwo mubonano.