VITAL NSHIMIRIMANA: Ibiriko bikorerwa mu Burundi amakungu arabibona.

0

Vital NSHIMIRIMANA ngo ibiriko bikorerwa mu BURUNDI amakungu aguma abikurikirana ijana kw’ijana ngo akarore kahafi n’ibihano biheruka gufatirwa ibihangange bine (4) vyo mu BURUNDI ngo ivyo biraboneka ko amakungu aguma akurikirana ibiguma biba hano ngo impera n’imperuka amakungu azoshira ahabona ayamabi yose aguma akorerwa abenegihugu b’uburundi.

vtall

Akaba yarangije asabako abenegihugu ko botekana bakongerezako kwicungerera umutekano wabo ngo kuko aho bigeze ntamupolisi ashobora kuvugako acungereye umutekano w’umunyagihugu ngo kuko munyuma ariwe aca amusinzikariza ubuzima.